Klinikken er under tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klinikken er akkrediteret med Den Danske Kvalitetsmodel for speciallægepraksis.

Patientrettigheder, klager, erstatning, utilsigtede hændelser