Når der er bestilt MR-skanning eller CT

Hvornår bliver jeg undersøgt?
Som led i dit undersøgelsesprogram i klinikken kan der være bestilt avancerede billeddannelse som f.eks. MR-skanning eller CT. Enten får du besked om tidspunkt for undersøgelsen i din E-boks eller via almindelig post hvis du ikke har oprettet E-boks.

Er der lang ventetid på at komme til undersøgelse?
Afdelingerne der udfører undersøgelserne prioriterer hårdt. Det vil sige hvis der er mistanke om alvorlig sygdom, vil ventetiden være kort. Den almindelige ventetid på CT er oftest få uger. Til gengæld kan ventetiden på MR-skanning ved ikke-akutte problemer, være flere måneder. Hvis du får tilbudt en tid med uacceptabelt lang ventetid, vil der ofte være mulighed for at bliver henvist til undersøgelse på anden afdeling, ofte på et privatsygehus. I denne situation kræves der ikke betaling fra dig eller en sundhedsforsikring for ydelsen på privatsygehuset.

I brevet til dig med tilbud om tidspunkt for MR-skanning, vil der være instruktioner for hvordan du skal bære dig ad, for at få undersøgelsen udført andetsteds.

Hvornår får jeg svar?
Desværre kan der være en del ventetid på svaret. I øjeblikket er der mangel på røntgenlæger til vurdering af billederne, så ventetiden på at der kommer en beskrivelse til klinikken kan undertiden være flere uger.

Du skal selv sikre dig at du får en tid til svar
Vi kender ikke altid tidspunktet, hvornår du bliver undersøgt. Derfor skal du normalt kontakte os pr. telefon, allerede når du har fået besked om, hvornår undersøgelsen er planlagt udført.Vi er meget opmærksomme på ventetiderne på de forskellige afdelinger, og forsøger at lægge din opfølgningstid, med kortest mulig ventetid, men også uden at du muligvis møder op forgæves fordi svaret ikke foreligger.Der har i en del år været fremskredne planer om at lægge billedbeskrivelser ind på sundhed.dk. Fire regioner gør nu dette, men Region Hovedstaden er desværre endnu ikke klar (december 2018).

Hvad hvis der er noget galt?
Beskrivelsen af billederne bliver sendt til os så snart de er klar, og hvis der er svar der afviger bekymrende fra det forventede vil du blive kontaktet. Ellers drøfter vi svarene ved det opfølgende besøg. Hvis du ønsker en foreløbig status kan du kontakte os pr. telefon.