Når du har fået taget blodprøver

Som led i dit undersøgelsesprogram i klinikken, kan der være bestilt blodprøver. Efter disse er
blevet taget, vil resultaterne blive fremsendt fra laboratoriet til klinikken, så snart de er klar. De
fleste blodprøver er hyppigt bestilte og derfor analyseres der mindst en gang daglig. Enkelte
sjældnere benyttede analyser kan være længere tid undervejs, men resultatet fremsendes til
klinikken så snart de er klar.
Resultaterne bliver gennemset dagligt, og hvis der er resultater, der afviger bekymrende fra det
forventede, vil du blive kontaktet. I forbindelse med opfølgende besøg i klinikken vil man
gennemgå resultaterne med dig, specielt hvis disse måtte være afvigende.
Hvis du ønsker en foreløbig status, inden dit opfølgende besøg, kan du kontakte os pr. telefon.
Samtlige blodprøveresultater vil også kunne ses på sundhed.dk  hvis du logger på med NemID.
Det gælder både resultater af undersøgelser bestilt fra denne klinik, men også bestilt af andre
parter, f.eks. din egen læge, andre speciallæger eller på hospital.