Når der er bestilt røntgenbilleder

Hvornår bliver jeg undersøgt?
Som led i dit undersøgelsesprogram i klinikken kan der være bestilt røntgenbilleder. Enten får du besked om tidspunkt for undersøgelsen i din E-boks (almindelig post hvis du ikke har oprettet E-boks), eller også har vi, efter aftale med dig, bestilt undersøgelsen som drop-in service som visse røntgenafdelinger bruger. Her skal man blot henvende sig til røntgenafdelingen og de vil så uden tidsbestilling udføre den bestilte undersøgelse. Henvendelse kan normalt ske på hverdage oftest mellem 8 og 14 afhængig af røntgenafdelingen.

Hvornår får jeg svar?
Desværre kan der være en del ventetid på svaret. I øjeblikket er der mangel på røntgenlæger til vurdering af billederne, så ventetiden på at der kommer en beskrivelse til klinikken kan undertiden være flere uger.

Du skal selv sikre dig at du får en tid til svar
Vi kender ikke altid tidspunktet, hvornår du bliver undersøgt. Derfor skal du normalt kontakte os pr. telefon, allerede når du har fået besked om, hvornår undersøgelsen er planlagt udført.
Vi er meget opmærksomme på ventetiderne på de forskellige afdelinger, og forsøger at lægge din opfølgningstid, med kortest mulig ventetid, men også uden at du muligvis møder op forgæves fordi svaret ikke foreligger.
Der har i en del år været fremskredne planer om at lægge billedbeskrivelser ind på sundhed.dk. Fire regioner gør nu dette, men Region Hovedstaden er desværre endnu ikke klar (december 2018).

Hvad hvis der er noget galt?
Beskrivelsen af billederne bliver sendt til os så snart de er klar, og hvis der er svar der afviger bekymrende fra det forventede vil du blive kontaktet. Ellers drøfter vi svarene ved det opfølgende besøg. Hvis du ønsker en foreløbig status kan du kontakte os pr. telefon.